×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

قانون‌و مقررات مربوط به «پایـگاه خبــری مفـدا»

«پایگاه خبری مفدا»، رسانه‌ای است که به صاحب‌امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت فعالیت کرده و اخبار فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، صنفی، رفاهی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشور خصوصاً دانشگاه های علوم پزشکی کشور را منتشر می‌کند. این پایگاه خبری هم‌اکنون دارای ۶۷ شعبه در ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور است.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست