×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
هفته دوم همایش کوهپیمایی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران به روایت تصویر

هفته دوم همایش کوهپیمایی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران به روایت تصویر

هفته دوم از همایش های کوهپیمایی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران امروز جمهع دهم آذرماه با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجوی دختر از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران ، بقیه الله(عج) و...، در اردوگاه امام خمینی(ره) لواسانات برگزار شد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست